Helsedirektoratet har meddelt NTF at tannhelsetjenesten ikke omfattes av nedstengningen som følge av situasjonen med mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene. Virksomhetene må gjøre sine egne vurderinger og tilpasse aktiviteten i tråd med myndighetenes bestemmelser og anbefalinger.

NTF har mottatt informasjon fra Helsedirektoratet vedrørende situasjonen med mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene. Tannhelsetjenesten omfattes ikke av nedstengningen. Det er vedtatt endringer i covid-19 forskriften (vedlagt), og det forventes at tannhelsetjenesten følger denne forskriften og de anbefalinger som til enhver tid gis fra myndighetene, se informasjonen i teksten under.

Hver virksomhet må selv gjøre egne vurderinger og tilpasse aktiviteten sin i tråd med dette og på den måten bidra til å hindre smittespredning. Råd for beskyttelsesutstyr er de samme som for andre varianter av SARS-CoV-2, og gode smittevernrutiner må opprettholdes i tråd med myndighetenes anbefalinger.