Ny lege og tannlege ved Flattum Tannlegesenter

Karl Iver Hanvold er ny spesialist-tannlege hos oss. Karl Iver er utdannet både lege og tannlege. Han er spesialist i kjevekirurgi  (maxillofacial kirurgi) og spesialist i oral kirurgi og oral medisin. Han er utdannet ved Universitetet i Oslo. Karl Iver er en erfaren kirurg og har jobbet mange år på sykehus; både Ullevål Universitetssykehus og Rikshospitalet.

Vi ønsker Karl Iver velkommen til behandlingsteamet!

Julen 2021

Åpningstider Flattum Tannlegesenter julen 2021:
Torsdag 23.12.21: 08.00-16.00
Fredag: 24.12.21: Stengt
Mandag 27.12.21: 08.00-13.00
Tirsdag 28.12.21: Stengt
Onsdag 29.12.21: Stengt
Torsdag 30.12.21: 09.00-12.00
Fredag 31.12.21: Stengt
Mandag 03.01.22: 08.00-16.00
Tannlegevakt er på følgende sted lørdag, søndag og helligdager:
– Tannlegevakt Drammen (tlf. 31 01 29 30) er åpen på lørdager
– Tannlegevakt Ringerike Tannklinikk (tlf. 32 12 65 02 ) er åpen på søndager og helligdager fra kl. 15.00-18.00
Ønsker alle en fin jul- og nyttårsfeiring🎅🌲

Sommeren 2021

Åpningstider Flattum Tannlegesenter sommeren 2021:

Vi har stengt torsdag 29. juli og fredag 30. juli, forøvrig vil klinikken være åpent hele sommeren.
Tannlegevakt er på følgende sted lørdag, søndag og helligdager:
– Tannlegevakt Drammen (tlf. 31 01 29 30) er åpen på lørdager
– Tannlegevakt Ringerike Tannklinikk (tlf. 32 12 65 02 ) er åpen på søndager og helligdager kl 15.00-18.00
Ønsker alle en strålende sommer🌞

Påsken 2021

Åpningstider Flattum Tannlegesenter påsken 2021:

Mandag 29.03.21: kl. 06.00-18.00
Tirsdag 30.03.21: Stengt
Onsdag 31.03.21: Stengt
Tirsdag 06.04.21: kl. 08.00-16.00

Tannlegevakt i påsken er på følgende sted lørdag, søndag og helligdager:
– Tannlegevakt Drammen (tlf. 31 01 29 30) er åpen på lørdager
– Tannlegevakt Ringerike Tannklinikk (tlf. 32 12 65 02 ) er åpen på søndager og helligdager kl 15.00-18.00
Ønsker alle en strålende påskefeiring🌞

Nye råd og anbefalinger til tannhelsetjenesten

Helsedirektoratet og FHI har publisert nye råd til tannhelsetjenesten. FHI anbefaler forsterkede smitteverntiltak for alle pasienter ved alle aerosolgenerende prosedyrer i kommuner med smitterisikonivå 4-5. Se også nye anbefalinger ved smitterisikonivå 3. Dette betyr at tannhelsepersonell må følge med på kommunelegens vurdering av smitterisikonivå i kommunen. I Ringerike er smitterisikonivået 3.
Helsedirektoratets anbefalinger til tannhelsetjenesten er oppdatert 20.02.2021, i tråd med FHIs oppdaterte råd av 19.2.2021.
Det er i de to øverste underoverskriftene i Helsedirektoratets anbefalinger «Tannhelsetjenesten bør ha en tilnærmet normal aktivitet ved tannklinikkene» og «Tannhelsetjenesten bør gjennomgå og iverksette tiltak, rutiner og organisering for å forebygge covid-19»» det er gjort endringer.
FHI har også gjort flere endringer i sine råd til tannhelsetjenesten, blant annet har de lagt til nye avsnitt om «Smitteverntiltak ved økt smitterisiko i samfunnet» og «Nye varianter av SARS-CoV-2».
Det er nå viktig at alle tannleger setter seg nøye inn i de nye anbefalingene og rådene fra FHI og helsedirektoratet.
Regjeringen kan beslutte hvilke tiltak som skal iverksettes i en kommune og omkringliggende kommuner ved et smitteutbrudd, dette fastsettes i covid-19-forskriften.
Informasjon om hvilke kommuner det er iverksatt tiltak i kan gi opplysning om hvilke kommuner det er spesielt viktig å følge med på.
Forsterkede smitteverntiltak
FHI har gitt Helsedirektoratet følgende svar om hva som er begrunnelse for oppdatering av rådene om forsterkede smitteverntiltak ved økt smitterisiko i samfunnet:
Vi ønsker å ha tilsvarende råd for helsetjenesten, der det ikke er faglige grunner for å ha ulike råd. Forsterkede råd fikk vi for en stund tilbake for helseinstitusjoner. Vi vurderte da at tilsvarende ikke var behov for i tannhelsetjenesten, da rutiner der i tilsier bruk av beskyttelsesutstyr. Nå endret vi de forsterkede råd til å inneholde bruk av åndedrettsvern ved alle AGPer ved risikonivå 4 og 5. Det vurderes også som et aktuelt tiltak for tannhelsetjenesten. Det er ikke behov for å justere råd ift muterte virus. De tiltak vi har på plass vurderes som effektive også ift nye varianter. All kunnskap tilsier at dråpesmitte er smittemåten for alle varianter som sirkulerer.
Så langt vi kjenner til er det ingen vesentlige mangler av smittevernutstyr. Dette vil Helsedirektoratet følge opp til uken.

Siste nytt om Covid-19 situasjonen og tannhelsetjenesten

Helsedirektoratet har meddelt NTF at tannhelsetjenesten ikke omfattes av nedstengningen som følge av situasjonen med mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene. Virksomhetene må gjøre sine egne vurderinger og tilpasse aktiviteten i tråd med myndighetenes bestemmelser og anbefalinger.

NTF har mottatt informasjon fra Helsedirektoratet vedrørende situasjonen med mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene. Tannhelsetjenesten omfattes ikke av nedstengningen. Det er vedtatt endringer i covid-19 forskriften (vedlagt), og det forventes at tannhelsetjenesten følger denne forskriften og de anbefalinger som til enhver tid gis fra myndighetene, se informasjonen i teksten under.

Hver virksomhet må selv gjøre egne vurderinger og tilpasse aktiviteten sin i tråd med dette og på den måten bidra til å hindre smittespredning. Råd for beskyttelsesutstyr er de samme som for andre varianter av SARS-CoV-2, og gode smittevernrutiner må opprettholdes i tråd med myndighetenes anbefalinger.

Julen 2020

Åpningstider Flattum Tannlegesenter julen 2020:

Tirsdag 22.12.20: kl. 08.00-16.00
Onsdag 23.12.20: Stengt
Torsdag 24.12.20: Stengt
Mandag 28.12.20: kl. 09.00-15.00
Tirsdag 29.12.20: Stengt
Onsdag 30.12.20: Stengt
Torsdag 31.12.20: Stengt
Mandag 04.01.21: 08.00-16.00

Den vanlige Tannlegevakten i Ringerike er stengt i desember, grunnet flytting til nye lokaler. Tannlegevakten i Drammen og Kongsberg er åpen for distriktets pasienter.
– Tannlegevakt Drammen (tlf. 31 01 29 30) er åpen på lørdager og helligdager
– Tannlegevakt Kongsberg (tlf. 32 86 83 01) er åpen på søndager og helligdager
Ved behov for akutt hjelp av klinikkens pasienter som ikke kan avhjelpes på nevnte steder, kan man sende SMS 91 77 49 41.
Ønsker alle en fin jul- og nyttårsfeiring🎅🌲

Sommertid ved Flattum Tannlegesenter

Det er sommertid ved Flattum Tannlegesenter, og bemanningen er redusert. I uke 29, 30 og 31 er åpningstidene som følger:

Fredag 17.07.20: kl. 08-15
Mandag 20.07.20: kl. 08-15
Tirsdag 21.07.20: kl. 08-15
Mandag 27.07.20: kl. 08-15
Onsdag 29.07.20: kl. 08-15
Fredag 31.07.20: kl. 08-15
Ved behov for akutt hjelp eller viktige spørsmål, kan man ringe 91 77 49 41.
Ønsker alle en strålende sommer😎🌞

Normaldrift ved Flattum Tannlegesenter

Flattum Tannlegesenter har gått inn i normaldrift igjen. Vi begrenser fortsatt antall pasienter på venterommet til et minimum, så kom rett før avtalt tid. Fremdeles svært viktig at pasienter som har forkjølelses- eller influensasymptomer ikke skal møte på klinikken.

Hilsen alle hos på Flattum Tannlegensenter🌞

Gradvis normalisering av klinikkdriften ved Flattum Tannlegesenter

Driften ved Flattum Tannlegesenter har nå – etter klarsignal fra Helsedirektoratet – gradvis begynt og normaliseres.

Vi har gode standardiserte smittervern-rutiner. Likevel vil dere oppleve møtet med klinikken på en annerledes måte enn vanlig. Grunnet koronasituasjonen, vil vi begrense antall pasienter på klinikken til et minimum. Pasienter som har timeavtale, bes vente utenfor klinikken, og blir kontaktet når man kan komme rett inn for å slippe ansamlinger på venterommet. I tillegg vil vår oppdekning rutinemessige være mer omfattende en vanlig.

Som tidligere skal pasienter med forkjølelse og/eller influensa symptomer ikke komme til klinikken.

Vi har telefontid man-fre 08.30-16.00. I helgene er Tannlegevaktens tilbud endret grunnet koronasituasjonen, og ordinær vakttjeneste er opphørt i helg og på røde dager. Ved behov for akutt hjelp på slike dager, kan dere ringe 90 17 69 10.

Nødvendig helsehjelp og akutt behandlingsbehov blir prioritert.

Med vennlig hilsen
Hele teamet på Flattum Tannlegesenter🙂