Forsiktig reåpning av Flattum Tannlegesenter i forbindelse med Covid-19/koronasituasjonen

Flattum Tannlegesenter har nå – etter klarsignal fra Helsedirektoratet – begynt med en forsiktig reåpning av klinikken.
 
Vi har gode standardiserte smittervern-rutiner. Likevel vil dere oppleve møtet med klinikken på en annerledes måte enn vanlig. Grunnet koronasituasjonen, vil vi begrense antall pasienter på klinikken til et minimum. Pasienter som har timeavtale, bes vente utenfor klinikken, og blir kontaktet når man kan komme rett inn for å slippe ansamlinger på venterommet.
 
Nødvendig helsehjelp og akutt behandlingsbehov blir prioritert. Telefon bevares mandag-søndag 09.00.-17.00.
 
Med vennlig hilsen
Hele teamet på Flattum Tannlegesenter

Status koronavirus-situasjon og tannlegevirksomhet

I forbindelse med Covid-19 har driften ved Flattum Tannlegesenter vært redusert til et minimum. Vi er og har vært tilgjengelig hele tiden for telefonkonsultasjoner og utført nødvendig akutthjelp (smerter, infeksjoner, alvorlig sykdom).

Vi har fulgt retningslinjene til Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratetet.

Fra 20.04.20 har myndighetene åpnet opp for at tannlegevirksomheter kan gjenoppta en form for drift – med smitteverntiltak iht. Helsedirektoratets anbefalinger.

Vi ser frem til å møte alle våre pasienter igjen og forhåpentligvis en mer normalisert hverdag.

Hilsen hele teamet ved Flattum Tannlegesenter😊