Folkehelsemeldingen «Gode liv i eit trygt samfunn» ble lagt frem i april, og 9. mai var NTF på Stortinget for å spille inn våre synspunkter – blant annet at den orale helsens betydning er utelatt, og at tobakksstrategien i meldingen er lite ambisiøs.

Les mer på Tannlegeforeningen her:

http://www.tannlegeforeningen.no/Profesjon-og-fag/Helsemyndigheter/NTF-p-hring-om-folkehelsemeldingen.aspx